“snappen in plaats van tellen”

Bij Measure wordt veel woononderzoek gedaan onder consumenten. Online onderzoek om zicht te krijgen op de mate waarin bijvoorbeeld stedenbouwkundige uitgangspunten, woningtypen en prijsniveaus aansluiten op wensen van de potentiële kopersgroep. Het is kwantitatief onderzoek: is er voldoende draagvlak voor de uitgangspunten in de ontwikkeling. Of andersom: via crowdsourcing de consument vragen wat te ontwikkelen. Kwalitatief onderzoek wordt nog beperkt uitgevoerd in de wereld van de projectontwikkeling. De tijd en moeite die het kost om met consumenten rond te tafel te gaan zitten, woog nooit echt op tegen de verkregen inzichten. In de huidige marktsituatie moet de ontwikkelaar echter alles uit de kast halen om woningen verkocht te krijgen. Via kwalitatief onderzoek kan de ontwikkelaar er achter komen waarom consumenten bepaalde keuzes maken. Hij duikt in de belevingswereld van de consument en probeert op deze manier inzicht te krijgen  in het proces dat leidt tot een oordeel over het product wonen. De projectontwikkelaar ‘telt’ geen keuzes maar ‘snapt’ waarom keuzes gemaakt worden door in de belevingswereld van de consument te stappen. De opbrengst: aanknopingspunten op productniveau en voor de marketingstrategie. Groepsdiscussies met woonconsumenten zullen meer en meer gehouden gaan worden in het vastgoed. En daar komt meer bij kijken dan alleen een avondje met potentiële kopers over een plattegrond buigen. Een aanrader in dit kader: een workshop waaraan Measure onlangs heeft deelgenomen “essentiële vaardigheden voor groepsdiscussies” o.l.v. Prof. dr. Groenland.  De handvatten van Prof. Groenland worden binnenkort ingezet bij de klantenpanels die op stapel staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *