Inventariseren woonwensen voor nieuw woonplan Waalsprong Nijmegen

AM heeft het initiatief genomen woonconsumenten vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling van Groot-Oosterhout, een nieuw woonplan in de Waalsprong in Nijmegen. Met de gemeente zijn, na de ontvlechting van de grondexploitatiemaatschappij, afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van de Waalsprong. AM blijft als planontwikkelaar actief betrokken bij het uitbreidingsplan ten noorden van Nijmegen en zet zich in binnen de gestelde kaders plannen te ontwikkelen die in alle opzichten voldoen aan de regionale marktvraag. Lees verder

Klaasie bedankt!

Eindelijk een goed bericht voor een positief sentiment t.b.v. het aankopen van een woning. We merken er nog helemaal niks van maar het is een begin.

Knot: grootste prijsdaling huizen achter ons (Bron: RTL-Z)

Volgens DNB is het fundament voor stabilisatie van de huizenmarkt gelegd door de duidelijkheid van de kabinetsplannen.

Lagere huizenprijs: 30% minder woonlasten

”De markt is nu op zoek naar een nieuw evenwicht van de huizenprijs.” De Nederlandsche Bank stelt dat het fundament voor stabilisatie van de huizenmarkt is gelegd door de duidelijkheid van de kabinetsplannen. “De markt is nu op zoek naar een nieuw evenwicht van de huizenprijs.’’

“Het grootste deel van de daling ligt achter ons. De huizenprijzen zijn nu 20% gedaald’’, dat stelt Klaas Knot bij de presentatie van het jaarverslag van 2012.

“Ik kan niet uitsluiten dat er in de loop van het jaar nog een vervolgdaling komt, maar daarna kunnen we weer omhoog kijken.”

“De huizenmarkt is op zoek naar een nieuw evenwicht. Terwijl de verkrapping van kredietvoorwaarden wijst op een verdere prijscorrectie, suggereren betaalbaarheidsindicatoren voor de ontwikkeling van hypotheeklasten ten opzichte van inkomens dat een verdere daling beperkt kan blijven.”

De netto woonuitgaven van een gemiddelde koopwoning liggen eind 2012 bijna 30% lager dan vier jaar geleden (zie grafiek links). De dalende woningprijzen en de lagere hypotheekrente leveren daaraan de grootste bijdrage, aldus DNB. Lees verder