De beste woonwensvertalers van Nederland

SanderterBeek Klanten Workshop_5 Winnaar team blauw
 ‘We kunnen nóg beter aansluiten bij de klant’

‘Als team kun je veel meer dan als vijf individuen’. ‘Praten met de klant zonder vaktermen te gebruiken is moeilijker dan je denkt’. ‘Hoe zorgen we voor de ideale samenhang tussen het vertalen van de klantwensen en alle betrokken stakeholders en partners?’ ‘Vertrouwen en continuïteit zijn van het grootste belang tijdens de customer journey.’ 

Deze en veel meer reacties vielen te beluisteren bij de twee eerste modules van de Leergang Nieuw Business Model, waaraan de afgelopen weken veel AM’ers hebben meegedaan: de workshop ‘Werken volgens het Nieuwe Business Model’. De rode draad van de ervaringen: we zijn enthousiast aan de gang met de nieuwe manier van werken en we oogsten succes, maar bij het daadwerkelijk adviseren en verleiden van de klant in het proces van idee tot en met het wonen kunnen wij nog steeds verbeteren. 

snelkookpansessie

Dat bleek bijvoorbeeld bij de workshop ‘Werken volgens het NBM’, waarbij gemengde teams met projectontwikkelaars en verkoopadviseurs uit verschillende regio’s gedurende één dag aan de slag gingen om de wensen van de klant te vertalen naar een gewild product binnen de normen van de projectrisicoanalyse. Aan de hand van één casus kwamen compleet uitgewerkte plannen naar voren. Daarbij waren de input en de feedback van de aanwezige echte klanten leidend. Deze stelden zich zeer actief en enthousiast op. Een terugkerend thema bij de workshop was dat we heel goed in staat zijn snel een marktconform product te ontwikkelen, maar dat het verwerven van meer kennis over de klant, multidisciplinair denken en denken vanuit de klant werden beoordeeld als belangrijke leermomenten.

Gemeenten positief over vraaggestuurd ontwikkelen, maar beperkt in flexibiliteit

Onderzoek onder lokale overheden naar kijk op gestandaardiseerde producten en crowdsourcing

beeld Reality Check AheadValerie van Laarhoven heeft bij Measure haar afstudeeronderzoek voltooid en is daarmee afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam voor Techniek. Valerie heeft voor Measure onderzoek gedaan naar de gemeentelijk kijk op de inzet van AM op enerzijds het vraaggestuurd ontwikkelen d.m.v. crowdsourcing en anderzijds de gemeentelijke opinie t.a.v. het  aanbodgerichte ontwikkelen d.m.v. de inzet van gestandaardiseerde producten, zoals de Smart Collectie van AM.  Door interviews bij een 16-tal gemeenten is achterhaald wat de valkuilen en voorwaarden van acceptatie zijn van de toepassing van gestandaardiseerde producten en de toepassing van de uitkomsten van het crowdsourcen. De consumentenwens hoeft immers niet altijd te stroken met de gemeentelijke uitgangspunten t.a.v. bijvoorbeeld stedenbouw of grondwaarde en ook een gestandaardiseerd product hoeft niet altijd op de steun van Welstand te rekenen, ook al is dit door de consument de aangegeven gewenste woning. Lees verder