Op naar de 300.000ste woning te koop: Makelaars gefeliciteerd!

Woningbezitter houdt bij verkoop vast aan ´optimistische´ marktwaarde woning 

Bijna negentig procent van de deelnemers aan een onderzoek van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM geeft aan bij de verkoop van de eigen woning geen concessies te willen doen aan de vraagprijs, ook al is die in de huidige marktomstandigheden te hoog ingeschat. De respondenten geven er de voorkeur aan de woning tegen een optimistische marktwaarde in verkoop te brengen en af te wachten wat er gebeurt. Het merendeel wil voor de verkoop van hun woning een periode van circa een jaar tot anderhalf jaar inruimen. AM heeft 1.200 deelnemers van haar klantenpanel benaderd.

Volgens Sander ter Beek, directeur marketing & sales van AM, geven de uitkomsten van het onderzoek een goed beeld van de beweegredenen van woningzoekenden. Alle deelnemers aan het onderzoek hebben eerder te kennen gegeven op zoek te zijn naar een nieuwe woning. Ter Beek: ‘We willen een goed beeld hebben van niet alleen de wensen van onze klanten, maar ook van de sentimenten die er leven onder woonconsumenten. De informatie gebruiken we om ons aanbod nog beter af te stemmen op de vraag en in te spelen op marktontwikkelingen’.

Onrealistische vraagprijzen
Het gebrek aan doorstroming is een van de belangrijkste obstakels in de huidige woningmarkt. In de markt van bestaande woningen staan nu circa 290.000 woningen te koop. Dat is bijna een verdriedubbeling ten opzichte van vier jaar geleden toen de kredietcrisis zich aandiende. Ter Beek: ´In onze visie ligt hier een grote verantwoordelijkheid voor makelaars en financieel adviseurs. Woningbezitters zijn niet gebaat bij onrealistische vraagprijzen, maar verlangen juist een oplossing voor hun probleem. In de huidige markt zijn er volop kansen, zeker in de nieuwbouw. Verkoop van de woning tegen een lagere prijs kan uiteindelijk zelfs positief uit pakken, mits de makelaar de markt goed kent en er een goed financieel advies aan ten grondslag ligt´.

Zeggenschap
Ruim de helft van de respondenten geeft aan pas een nieuwe woning te kopen zodra de eigen woning is verkocht. Daarnaast geeft een ruime meerderheid (83%) aan graag mee te willen denken over de ontwikkeling van een nieuwbouwproject. Met name over de indeling van de woning wensen de respondenten een eigen inbreng te hebben. Ook zeggenschap over de opzet van de wijk wordt op prijs gesteld. De architectuur en de afwerking van de woning wordt in dit verband minder belangrijk geacht.

Kennis verbreden en verdiepen
Als tweede woningontwikkelaar van Nederland beschikt AM over een groot klantenbestand van woonconsumenten, die ooit interesse hebben getoond in een nieuwbouwproject. Het klantenpanel dat AM medio 2011 heeft opgericht, bestaat uit circa 2.500 deelnemers die zijn geselecteerd uit dit klantenbestand. Om een actueel en adequaat beeld te hebben van marktontwikkelingen en –sentimenten wil AM het klantenpanel regelmatig inschakelen om aan de hand van internetenquêtes haar kennis over woonconsumenten te verbreden en verdiepen. Daarnaast wil AM in alle stadia van het ontwikkelingsproces investeren in de dialoog met haar klanten. Onder meer door de toepassing van crowdsourcing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *