Adverteren op Pararius: helemaal zo gek nog niet!

Pararius_logo_RGB1Voor onze online campagnes ten behoeve van leadgeneratie van onze nieuwbouwprojecten hanteren wij over het algemeen een weloverwogen mix van Google Ads Adwords, Google Ads Display, Facebook Ads en funda. Alternatieven zoals blijken voor ons toch minder goed te werken, omdat ze het verkeerde publiek trekken of te veel beheer vergen met onze kleine volumes.

Ik had van mijn collega’s in verhuur al begrepen dat Pararius een erg goede leadgenerator was voor hun nieuwbouw. Het is echter een portal voor huurwoningen en wij bieden enkel koopwoningen aan op de particuliere markt. Dat leek dus geen goede match. Afgelopen voorjaar hebben we toch maar de stoute schoenen aangetrokken en zijn we begonnen met adverteren. Om goed te concurreren met het huuraanbod, communiceren we in de advertenties alleen met maandlasten in plaats van V.O.N.-prijzen.

pararius_ad

De resultaten over de eerste zes maanden zijn zeer bemoedigend. Hieronder een vergelijking van de verschillende kanalen.

Medium CTR Pagina’s Tijd CPC CPL
Pararius 2,20% 2,54 1:43 € 0,26 € 20,83
Marktplaats 0,80% 3,22 2:07 € 0,52 € 52,21
funda 1,65% 3,28 2:26 € 0,80 € 61,21
Google Ads 0,29% 3,03 1:39 € 0,58 € 66,10
Facebook 0,08% 2,05 1:01 € 0,23 € 82,42

Een toelichting op de gebruikte afkortingen: CTR staat voor click-through-rate, oftewel het percentage van het aantal kliks op de advertentie ten opzichte van het aantal vertoningen van de advertentie op het medium. Pagina’s en tijd geven respectievelijk het aantal bekeken pagina’s en de gemiddelde tijd van de bezoeker op onze projectsite. Dat geeft een inzicht in de kwaliteit van het bezoek. CPC staat voor cost-per-click, oftewel de gemiddelde kosten per klik voor dat medium. CPL staat voor cost-per-lead, in ons geval de gemiddelde kosten per ingevuld belangstellingsformulier op onze eigen projectsite.

De kosten per lead van Pararius zijn significant lager dan die van de andere sites. De enige onzekerheid die hier nog in zit, is de kwaliteit van de lead. Idealiter wil je vergelijken op basis van kosten per verkoop (cost-per-sale). Daar gaan we onze systemen nu dus maar voor inrichten. Ondertussen gaan wij nog even door met adverteren op Pararius voor dit project!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *