Gemeenten positief over vraaggestuurd ontwikkelen, maar beperkt in flexibiliteit

Onderzoek onder lokale overheden naar kijk op gestandaardiseerde producten en crowdsourcing

beeld Reality Check AheadValerie van Laarhoven heeft bij Measure haar afstudeeronderzoek voltooid en is daarmee afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam voor Techniek. Valerie heeft voor Measure onderzoek gedaan naar de gemeentelijk kijk op de inzet van AM op enerzijds het vraaggestuurd ontwikkelen d.m.v. crowdsourcing en anderzijds de gemeentelijke opinie t.a.v. het  aanbodgerichte ontwikkelen d.m.v. de inzet van gestandaardiseerde producten, zoals de Smart Collectie van AM.  Door interviews bij een 16-tal gemeenten is achterhaald wat de valkuilen en voorwaarden van acceptatie zijn van de toepassing van gestandaardiseerde producten en de toepassing van de uitkomsten van het crowdsourcen. De consumentenwens hoeft immers niet altijd te stroken met de gemeentelijke uitgangspunten t.a.v. bijvoorbeeld stedenbouw of grondwaarde en ook een gestandaardiseerd product hoeft niet altijd op de steun van Welstand te rekenen, ook al is dit door de consument de aangegeven gewenste woning. Lees verder

“snappen in plaats van tellen”

Bij Measure wordt veel woononderzoek gedaan onder consumenten. Online onderzoek om zicht te krijgen op de mate waarin bijvoorbeeld stedenbouwkundige uitgangspunten, woningtypen en prijsniveaus aansluiten op wensen van de potentiële kopersgroep. Het is kwantitatief onderzoek: is er voldoende draagvlak voor de uitgangspunten in de ontwikkeling. Of andersom: via crowdsourcing de consument vragen wat te ontwikkelen. Kwalitatief onderzoek wordt nog beperkt uitgevoerd in de wereld van de projectontwikkeling. De tijd en moeite die het kost om met consumenten rond te tafel te gaan zitten, woog nooit echt op tegen de verkregen inzichten. In de huidige marktsituatie moet de ontwikkelaar echter alles uit de kast halen om woningen verkocht te krijgen. Via kwalitatief onderzoek Lees verder