Waarom nog wachten?

Zaterdag 28 september is de Landelijke Nieuwbouwdag. AM opent op bijna 30 nieuwbouwprojecten haar deuren met de boodschap: Waarom nog wachten? Op basis van de meest recente data blijkt namelijk dat dit het ideale moment is om in te stappen voor een (nieuwbouw)koopwoning.

Langer wachten heeft geen zin
Speelt u met de gedachte een woning te kopen, maar heeft u hiervan tot dusver afgezien? Dan hebben wij nieuws voor u. De woningmarkt, die de afgelopen jaren fors is gekrompen, nadert het kantelpunt. Aan de prijsdaling lijkt een einde te zijn gekomen. Het woningaanbod neemt niet langer toe. Bovendien is de hypotheekrente ongekend laag. Nú is het moment om u serieus te oriënteren op een koopwoning. Langer wachten heeft geen zin. Lees verder

Kies voor kopen, juist nu

Het fundament voor stabilisatie van de huizenmarkt is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) gelegd. Klaas Knot, president van DNB, spreekt de verwachting uit dat het grootste deel van de daling van de woningprijzen achter ons ligt. ’Wellicht nog een kleine daling in 2013 maar daarna kunnen we weer omhoog kijken´, aldus Knot. Woningprijzen liggen nu op het niveau van 2003. Tel daarbij op de historisch lage hypotheekrente, de dalende woonlasten en de financieel aanmerkelijk gunstigere vooruitzichten ten opzichte van huren, en de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat 2013 het beste moment is te kiezen voor kopen. Lees verder

Inventariseren woonwensen voor nieuw woonplan Waalsprong Nijmegen

AM heeft het initiatief genomen woonconsumenten vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling van Groot-Oosterhout, een nieuw woonplan in de Waalsprong in Nijmegen. Met de gemeente zijn, na de ontvlechting van de grondexploitatiemaatschappij, afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van de Waalsprong. AM blijft als planontwikkelaar actief betrokken bij het uitbreidingsplan ten noorden van Nijmegen en zet zich in binnen de gestelde kaders plannen te ontwikkelen die in alle opzichten voldoen aan de regionale marktvraag. Lees verder

Klaasie bedankt!

Eindelijk een goed bericht voor een positief sentiment t.b.v. het aankopen van een woning. We merken er nog helemaal niks van maar het is een begin.

Knot: grootste prijsdaling huizen achter ons (Bron: RTL-Z)

Volgens DNB is het fundament voor stabilisatie van de huizenmarkt gelegd door de duidelijkheid van de kabinetsplannen.

Lagere huizenprijs: 30% minder woonlasten

”De markt is nu op zoek naar een nieuw evenwicht van de huizenprijs.” De Nederlandsche Bank stelt dat het fundament voor stabilisatie van de huizenmarkt is gelegd door de duidelijkheid van de kabinetsplannen. “De markt is nu op zoek naar een nieuw evenwicht van de huizenprijs.’’

“Het grootste deel van de daling ligt achter ons. De huizenprijzen zijn nu 20% gedaald’’, dat stelt Klaas Knot bij de presentatie van het jaarverslag van 2012.

“Ik kan niet uitsluiten dat er in de loop van het jaar nog een vervolgdaling komt, maar daarna kunnen we weer omhoog kijken.”

“De huizenmarkt is op zoek naar een nieuw evenwicht. Terwijl de verkrapping van kredietvoorwaarden wijst op een verdere prijscorrectie, suggereren betaalbaarheidsindicatoren voor de ontwikkeling van hypotheeklasten ten opzichte van inkomens dat een verdere daling beperkt kan blijven.”

De netto woonuitgaven van een gemiddelde koopwoning liggen eind 2012 bijna 30% lager dan vier jaar geleden (zie grafiek links). De dalende woningprijzen en de lagere hypotheekrente leveren daaraan de grootste bijdrage, aldus DNB. Lees verder

“snappen in plaats van tellen”

Bij Measure wordt veel woononderzoek gedaan onder consumenten. Online onderzoek om zicht te krijgen op de mate waarin bijvoorbeeld stedenbouwkundige uitgangspunten, woningtypen en prijsniveaus aansluiten op wensen van de potentiële kopersgroep. Het is kwantitatief onderzoek: is er voldoende draagvlak voor de uitgangspunten in de ontwikkeling. Of andersom: via crowdsourcing de consument vragen wat te ontwikkelen. Kwalitatief onderzoek wordt nog beperkt uitgevoerd in de wereld van de projectontwikkeling. De tijd en moeite die het kost om met consumenten rond te tafel te gaan zitten, woog nooit echt op tegen de verkregen inzichten. In de huidige marktsituatie moet de ontwikkelaar echter alles uit de kast halen om woningen verkocht te krijgen. Via kwalitatief onderzoek Lees verder

Woonomgeving naar wens van de klant

Een woon- en leefomgeving realiseren van hoge kwaliteit terwijl de markt onder druk staat, is niet eenvoudig. Toch blijft dat het streven van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM regio Utrecht bij de realisatie van de nieuwe wijk Haarzicht. “Maximale waarde is alleen te realiseren als je vanaf het begin met kopers en andere belanghebbenden samen optrekt”, meent ontwikkelingsmanager Hugo Nijhoff. Lees verder

Woonconsument vaak goedkoper uit bij nieuwbouwwoning

Kopers die kiezen voor een nieuwbouwwoning zijn financieel veelal voordeliger uit dan kopers van bestaande woningen. Hoewel er aanmerkelijke verschillen bestaan tussen verschillende type woningen en locaties blijken nieuwbouwwoningen gemiddeld lager  geprijsd dan bestaande woningen. Het prijsvoordeel kan oplopen tot gemiddeld 10% wanneer je de langetermijneffecten meeneemt van de lagere energie- en onderhoudslasten van nieuwbouwwoningen. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau RIGO naar de prijs- kwaliteitverhouding van nieuwbouw en bestaande koopwoningen dat volgende week verschijnt en is uitgevoerd in opdracht van de NEPROM (vereniging van projectontwikkelaars) Lees verder

AM start dialoog met woonconsumenten voor ontwikkeling Kraanbolwerk in Zwolle

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM geeft Zwollenaren de gelegenheid mee te denken over de ontwikkeling van het Kraanbolwerk in de Zwolse binnenstad. Woensdag 29 februari vindt hiervoor de eerste bijeenkomst plaats van het  klantenpanel, dat bestaat uit inwoners van Zwolle die hebben aangegeven mee te willen denken over de invulling van Kraanbolwerk. Mede op basis van de dialoog met deze groep mensen kan AM in de planontwikkeling rekening houden met de wensen van de toekomstige bewoners Lees verder

AM benut crowdsourcing voor ontwikkeling landgoed Ursulinen in Bergen

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM biedt belangstellenden de gelegenheid mee te denken over het ontwerp van het plan Merici op het landgoed Ursulinen in Bergen (N-H). Via een webenquête kunnen belangstellenden hun woonwensen kenbaar maken, zodat zowel de planopzet als de woningontwerpen zoveel mogelijk kunnen worden afgestemd op de vraag. De planning is het definitieve ontwerp voor Merici Bergen in 2012 af te ronden.

Lees verder

Consumentenplatform Stadswerven om wensen voor wonen, werken en recreëren in kaart te brengen

Initiatief van gemeente en Ontwikkelingscombinatie OCW

Ontwikkelingscombinatie de Werven (AM, Dura Vermeer en JP van Eesteren) roept in samenwerking met de gemeente Dordrecht belanghebbenden op mee te denken over de invulling van Stadswerven. De bedoeling is om door middel van bijvoorbeeld enquêtes en klankbordgroepen een goed beeld te krijgen van de wensen ten aanzien van wonen, werken en recreëren op Stadswerven. Door de inwoners van Dordrecht en overige belanghebbenden bij de ontwikkeling te betrekken, kan het definitieve plan voor deze bijzondere locatie in de Dordtse binnenstad beter worden afgestemd op de toekomstige bewoners en gebruikers. 

Lees verder