Consumentenplatform Stadswerven om wensen voor wonen, werken en recreëren in kaart te brengen

Initiatief van gemeente en Ontwikkelingscombinatie OCW

Ontwikkelingscombinatie de Werven (AM, Dura Vermeer en JP van Eesteren) roept in samenwerking met de gemeente Dordrecht belanghebbenden op mee te denken over de invulling van Stadswerven. De bedoeling is om door middel van bijvoorbeeld enquêtes en klankbordgroepen een goed beeld te krijgen van de wensen ten aanzien van wonen, werken en recreëren op Stadswerven. Door de inwoners van Dordrecht en overige belanghebbenden bij de ontwikkeling te betrekken, kan het definitieve plan voor deze bijzondere locatie in de Dordtse binnenstad beter worden afgestemd op de toekomstige bewoners en gebruikers. 

Een eerste oproep via voornamelijk social media heeft geresulteerd in ruim honderd aanmeldingen van mensen die willen deelnemen aan het consumentenplatform. Hoewel deze respondenten aanvankelijk  vooral door middel van webenquêtes zullen worden betrokken bij de ontwikkeling van Stadswerven, zullen in een later stadium ook bijeenkomsten worden gepland. Tijdens deze ontmoetingen bestaat de gelegenheid met ontwikkelaars, stedenbouwers, architecten en betrokken bestuurders en/of ambtenaren van gedachten te wisselen over het plan.
Het is nog altijd mogelijk deel te nemen aan het webplatform Stadswerven. Op de website stadswerven.nl is een link opgenomen naar een korte vragenlijst. Na het invullen daarvan is de registratie voor het platform een feit.

Consumentgerichte benadering
Stadswerven wordt een levendige stadswijk vlakbij de Dordtse binnenstad, met naast circa 1.400 woningen ook ruimte voor werken, winkels, horeca, culturele en andere vrijetijdsvoorzieningen. Bijzonder is de nieuwe brug die een belangrijke verbinding legt met de historische binnenstad. Het Masterplan en het stedenbouwkundig plan zijn inmiddels goedgekeurd. Het gebied zal gefaseerd in deelplannen worden ontwikkeld. Voor de gemeente heeft Stadswerven topprioriteit. Het eerste deelplan dat wordt ontwikkeld is de Kop van de Staart; een oud industrieel gebied dat wordt getransformeerd tot een hoogwaardig woon- en verblijfsmilieu.
Voor de ontwikkeling is het van belang dat de gemeente en Ontwikkelingscombinatie de Werven veel flexibiliteit betrachten. De markt vraag om een sterke consumentgerichte benadering en daar zal in alle opzichten rekening mee gehouden moeten worden. De huidige kaders bieden de ruimte daarvoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *