Duurzame klantvoordelen

Een belangrijk voordeel van nieuwbouwhuizen is dat ze energiezuinig en onderhoudsarm zijn. Door de ontwikkeling van nieuwe technieken en bouwsystemen reiken de mogelijkheden van duurzaam bouwen steeds verder. Het Rijk en gemeenten zetten hier op in door het stellen van scherpe energie-eisen voor nieuwbouw. Hierdoor is de nadruk erg op techniek komen te liggen in plaats van gebruikskwaliteit. Tijd dus om het te hebben over duurzame klantvoordelen in plaats van energieprestatiecoëfficiënten en qv;10 waarden.

bewoners

Duurzame klantvoordelen zijn behoeften vanuit bewoners die versterkt kunnen worden door duurzaamheidsmaatregelen. AM stelt vier klantvoordelen centraal die door duurzaam ontwikkelen kunnen verbeteren: comfort, gezondheid, betaalbaarheid en waardevastheid.

Dit lijkt vanzelfsprekend, maar niks is minder waar. Zeer energiezuinige nieuwbouw vergt een ander gebruik waarbij extra klantvoordelen pas gerealiseerd worden als de gebruiker goed is voorgelicht. Dit vergt een extra inspanning van verkoopmanagers, woonadviseurs en makelaars. Anderzijds is het een hele puzzel voor de projectontwikkelaar en de aannemer om energiezuinigheid gepaard te laten gaan met keuzevrijheid van de klant. Door het plaatsen van zonnepanelen is bijvoorbeeld een zolderindeling niet altijd meer vanzelfsprekend.

Toch zijn er veel win/wins als je duurzaamheid en klantvoordelen samenbrengt. Met een vloerverwarming en een warmte-koudeopslag in de bodem kun je de woning gratis koelen in de zomer (extra comfort). Een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning kan ingezet worden om binnen een gezondere luchtkwaliteit te realiseren. Extra isolatiemaatregelen zoals triple-glas beperken de energiebehoefte, waardoor de woning betaalbaar is in gebruik, ook als de verwarming aan staat. Tot slot is het verschil met bestaande bouw gigantisch als het om energie en comfort gaat. Met nieuwbouw ben je verzekerd van een waardevaste woning, terwijl de waarde van bestaande bouw in toenemende mate afhankelijk is van energieprijzen en onderhoudslasten.

Werken aan duurzame woningbouw vergt dus een kritische houding waarbij gedacht wordt vanuit de klant. Wat is anders dan een bewoner nu gewend is? Welke kansen biedt duurzaam wonen de klant, naast lagere energielasten? Sluiten de gekozen installatie-oplossingen wel aan bij de beoogde doelgroep? Deze vragen moeten centraal staan in het ontwerpproces, want een duurzame woning is bovenal een woning die aansluit bij de vraag.

Meer weten hoe nieuwe bewoners voor te lichten over duurzaamheidsmaatregelen in nieuwbouw? Zie de brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ van het LenteAkkoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *