Een kijkje achter de schermen

Het voelt als een hele tijd geleden dat ik begin 2012 mijn afstudeerscriptie heb geschreven over de gevolgen van de economische crisis op gebiedsontwikkeling op uitleglocaties. Ik heb mij toen onder andere verdiept in de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder, ook wel bekend onder de naam Weespersluis.

Inmiddels zijn we vijf jaar verder, draait de economie en woningmarkt op volle toeren en werk ik bij gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM (en ja, ik ben ook afgestudeerd). Toeval of niet; AM is één van de ontwikkelende partijen van de Bloemendalerpolder en afgelopen zomer mocht ik vanuit Measure, het inhouse onderzoeksbureau van AM, adviseren bij de verkoop van de eerste woningen.

Het is razend interessant om nu van ‘achter de schermen’ te zien hoe dit project tot ontwikkeling komt. Ik zie nu bijvoorbeeld dat elementen, die in de crisis periode zijn geïntroduceerd om nieuwbouwontwikkelingen op gang te brengen, en ik in mijn scriptie heb aangemerkt als elementen van ‘nieuwe ontwikkelstrategieën’, in de post-crisis periode worden doorgezet. Drie van deze elementen licht ik graag toe:

  • Faciliterend in plaats van actief grondbeleid vanuit de overheid om te kunnen sturen op projectontwikkeling. Hoewel ik geen harde cijfers heb lijkt het erop dat overheden steeds meer sturen via hun publiekrechtelijk instrumentarium. Ze hebben sinds de invoering van de Wro in ieder geval de mogelijkheid daartoe, bijvoorbeeld om een specifieke wooncategorie te bestemmen. De gemeente Utrecht gaat ontwikkelaars bijvoorbeeld dwingen om woningen te bouwen in het middeldure huursegment en de gemeente Amsterdam heeft in de Woonagenda 2025 de soortgelijke ’40-40-20 regeling’ opgenomen.
  • Flexibiliteit. Binnen de Bloemendalerpolder, maar ook in andere projecten, krijgen ontwikkelaars steeds meer ruimte om zelf invulling te geven aan de ontwikkeling. Bijvoorbeeld qua tijdsplanning, programma en verkaveling van woonvelden. Zo kan er optimaal worden ingespeeld op de actuele vraag vanuit de markt.
  • Consument centraal. Wat mij betreft het meest bijzondere element, omdat vrijwel iedereen hier prat op ging tijdens de crisis. Bij AM heb ik mogen ervaren dat er erg veel waarde aan de wensen van de toekomstige bewoners wordt gehecht én dat deze wensen voor een heel groot deel tot uiting komen in de uiteindelijke woning. Middels het ‘I AM YOU’ model worden toekomstige bewoners bijvoorbeeld onder meer gevraagd naar de voorkeur aangaande woningtype, architectuur en energetische maatregelen. Bij het project Merici in de gemeente Bergen hebben de consumentenwensen er bijvoorbeeld toe geleid dat de woningen een moderne architectuur krijgen. Gezien de overwegend traditionele architectuur in Bergen was dit in eerste instantie niet voorzien. Bij het nieuwbouwproject ‘Prof. Schoemaker Plantage’ in Delft hebben de woonwensen ertoe geleid dat dit de meest duurzame wijk van Delft wordt: alle woningen hebben het ‘Nul op de Meter’ keurmerk. Uiteindelijk resulteert dit in meer woongenot en een bovengemiddelde klanttevredenheid (zie ook de blog van 17 maart 2017.

Afgelopen zomer zijn de eerste woningen in Weespersluis in verkoop gegaan. Het aantal geïnteresseerden was groot en de verkoop is dan ook vlot verlopen. Natuurlijk speelt de positieve economische conjunctuur hierin een rol. Toch ben ik ervan overtuigd dat de bovengenoemde elementen hebben bijgedragen aan dit succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *