Grote belangstelling voor nieuwbouwwoningen in Rhenoy

Voor het woningbouwplan dat gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM heeft ontwikkeld voor het voormalige terrein van een automontagebedrijf in Rhenoy, bestaat zowel lokaal als in een wijde omtrek grote belangstelling. Circa 300 belangstellenden hebben zich op basis van een pre-sales campagne aangemeld voor het plan, dat uit 80 woningen bestaat. Het woningaanbod richt zich in sterke mate op de lokale woningbehoefte en bestaat onder meer uit woningen voor starters en gezinnen.

Circa 200 belangstellenden zijn afkomstig uit Rhenoy en uit de omgeving in een straal van circa 30 kilometer. Opvallend veel inschrijvers komen uit kernen zoals Leerdam, Gorinchem en Nieuwegein. De overige inschrijvers zijn afkomstig uit plaatsen die buiten de straal van 30 kilometer liggen.
Recent maakte de gemeente Geldermalsen bekend het plan niet op korte termijn te willen realiseren en eerst de afweging te willen maken welke woningbouwplannen binnen de gemeente prioriteit zouden moeten krijgen. Dit leidde tot veel protesten onder de lokale bevolking in Rhenoy, die al jarenlang moet wachten op nieuw woningaanbod.

AM heeft voor haar plan nadrukkelijk de dialoog gezocht met onder meer de Vereniging Dorpsbelangen en omwonenden. Het plan is binnen de kleine gemeenschap van circa 650 inwoners goed ontvangen. Circa 20 woningen vallen in de categorie goedkoop en betaalbaar, waardoor ook jonge starters, conform de wens van de gemeente, een eigen woning kunnen bemachtigen. Het overige aanbod is gebaseerd op marktonderzoek dat AM heeft uitgevoerd en is gericht op een gevarieerde doelgroep van onder meer gezinnen, tweeverdieners en ouderen.
De bedoeling is het plan gefaseerd te realiseren, zodat goed kan worden ingespeeld op de heersende vraag. Om woningbouw op de ten noorden van Rhenoy gelegen locatie mogelijk te maken, zal AM opdracht geven de door het garagebedrijf vervuilde bodem te saneren. De nieuwe woonwijk krijgt een groene uitstraling en een afwisselend architectuurbeeld. Het planontwerp is van Building Design. Meer informatie over het plan is te vinden op www.hoogrhenoy.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *