Ewout Visser

Als stagiair ben ik in 2003 begonnen bij AM regio Utrecht om vervolgens als Marketing Manager primair verantwoordelijk te zijn voor het uitvoeren van marktonderzoeken op projectniveau.

In mijn huidige functie van marktonderzoeker ben ik verantwoordelijk voor (projectgerelateerd) marktonderzoek in de regiokantoren Utrecht, Noordoost en Zuid. Daarnaast voer ik thematische onderzoeken uit met als doel de (hoofd)directie van AM gevraagd (en ongevraagd) te adviseren over marktstrategieën en –kansen.

Marktonderzoeken leveren tijdens het ontwikkeltraject veel informatie op over o.a. kansrijke marktsegmenten, haalbare opbrengsten, afzetrisico’s en fasering. In de initiatieffase wordt een marktconform en specifiek op de locatie toegesneden Programma van Eisen opgesteld. Dit programma is concreet en direct toepasbaar. Daarnaast fungeer ik in de rol van Marktonderzoeker bij Measure als sparringspartner in de verschillende regiokantoren. O.b.v. mijn marktkennis en kennis van het vak projectontwikkeling scherp ik gezamenlijk met (vastgoed)ontwikkelaars projecten aan en stuur ik waar nodig bij gedurende de ontwerpfase (van schetsontwerp naar definitief ontwerp).

Specialisatie: product- en conceptontwikkeling en vertaling van marktonderzoek naar ruimtelijke concepten (stedenbouwkundig niveau). Met mijn creativiteit en kennis van (nieuwe) producten zoek ik continu naar een optimale ruimtelijke vertaling waarin marktconformiteit, waardecreatie en risicomanagement centraal staan.

Bekijk mijn LinkedIn profiel