Kies voor kopen, juist nu

Het fundament voor stabilisatie van de huizenmarkt is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) gelegd. Klaas Knot, president van DNB, spreekt de verwachting uit dat het grootste deel van de daling van de woningprijzen achter ons ligt. ’Wellicht nog een kleine daling in 2013 maar daarna kunnen we weer omhoog kijken´, aldus Knot. Woningprijzen liggen nu op het niveau van 2003. Tel daarbij op de historisch lage hypotheekrente, de dalende woonlasten en de financieel aanmerkelijk gunstigere vooruitzichten ten opzichte van huren, en de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat 2013 het beste moment is te kiezen voor kopen.

De meest recente onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat de woningprijzen in februari 2013 ten opzichte van januari 2013 met ruim een procent zijn gestegen. En hoewel voor dit jaar de voorspelling nog altijd is dat de prijzen op jaarbasis licht zullen dalen, lijkt de omslag naar prijsstabilisatie en vervolgens een periode van voorzichtige groei te zijn ingezet. Dat er in de huidige markt absoluut kansen zijn voor woonconsumenten maken diverse feiten en cijfers duidelijk:

Historisch lage hypotheekrente; dertig procent lagere woonlasten


De hypotheekrente is historisch laag met een gemiddelde dat ruim onder de vijf procent ligt. De maandelijkse lasten van rente en aflossing zijn daardoor uitzonderlijk laag. Bovendien hebben kopers de zekerheid van vaste woonlasten, zeker als zij ervoor kiezen de hypotheek vast te leggen voor een periode van tien of twintig jaar. Berekening door DNB toont daarnaast aan dat de netto woonuitgaven in vier jaar tijd met bijna dertig procent zijn gedaald. Bij een stabiel of groeiend inkomen kan de draagkracht van huishoudens die nu overstappen van bijvoorbeeld een huur- naar een koopwoning hierdoor aanmerkelijk toenemen. Vanwege de verplichting de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen, bouwen kopers eigen vermogen op. Op het moment dat de woning wordt afgelost, heeft de koper een flink kapitaal ter beschikking.

Stabilisatie woningprijzen
De ingrepen van het kabinet in de woningmarkt lijken effect te sorteren. De Nederlandsche Bank, bij monde van Klaas Knot, geeft aan dat de markt nu op zoek is naar een nieuw evenwicht en dat de grootste daling achter ons ligt. Dat is goed nieuws voor alle (toekomstige) woningeigenaren. Nu kopen betekent dat woonconsumenten tegen de laagste prijzen sinds jaren in het bezit kunnen komen van een woning en vervolgens kunnen profiteren van waardegroei, ook al is een terugkeer naar de prijsniveaus van voor de crisis niet waarschijnlijk.

Kopen of huren

Het is een dilemma voor veel woningzoekenden: is het nu verstandiger te kopen of te huren? Cijfers tonen onomstotelijk aan dat kopen beter is dan huren. De huurprijzen, zo is vastgesteld, zullen jaarlijks stijgen met een percentage van 4,5% (sociale huur, incl. inflatie) tot 6,5% (vrije sector huur, incl. inflatie). Een rekenvoorbeeld laat zien wat de consequenties zijn: voor een woning met een huur in 2013 van 650 euro betaalt de huurder in 2023 maandelijks maar liefst 1.009 euro als de jaarlijkse stijging 4,5% bedraagt. Ter vergelijking: voor een koopwoning van 170.000 euro en een hypotheekrente van 5% betaalt de eigenaar nu maandelijks 653 euro en in 2023 710 euro. En dan bouwt hij ook nog eens eigen vermogen op. De eigenaar kan zijn woning naar hartenlust verbouwen of uitbouwen en zo een eigen thuis creëren. De huurder zal genoegen moeten nemen met de woning zoals hij is. Sterker, eventuele veranderingen die de huurder aanbrengt, zal hij bij het verlaten van de woning in oorspronkelijke staat moeten terugbrengen.

Snel handelen in geval van Nationale Hypotheekgarantie
Kopers die gebruik willen maken van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) doen er verstandig aan snel in actie te komen. Kopers die de NHG toepassen profiteren van een lager rentetarief en lopen ook nog eens minder risico. De regels voor de NHG wijzigen echter binnen afzienbare tijd. De tijdelijk verhoogde NHG wordt per 1 juli 2013 verlaagd van 320.000 euro naar 290.000 euro en per 1 juli 2014 naar het oude niveau van 265.000 euro. Een andere wijziging die zich aandient is dat de maximaal verkrijgbare hypotheek, verspreid over een periode van vijf jaar, daalt van 105% naar 100%. Dat betekent dat de kosten koper (10% van de koopprijs) in de toekomst niet langer gefinancierd kunnen worden maar met eigen geld betaald zullen moeten worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *