Publicaties

Measure staat aan de basis van de onderstaande onderzoeken en publicaties:

Is the sky the limit?
Dit onderzoek wijst uit dat wonen in hoge dichtheden kansen biedt voor Nederland, mits de omgeving voldoet aan een hoge mate van kwalitatief groene omgeving, voorzieningen, ruimte voor ontmoeting en goed openbaar vervoer.

 

AMuse
AMuse is een tijdschrift in eigen uitgave over gebiedsmarketing & placemaking. In deze eerste uitgave staat de kracht van food centraal voor placemaking en komen diverse tophorecaondernemers van gebiedsontwikkelingen van AM aan het woord.

 

 

Hoe groen wilt u het hebben?
AM blijft haarzelf uitdagen om voorop te blijven lopen in het duurzaam ontwikkelen van woningen en gebieden. Op ‘professioneel’ vlak dus alle aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Maar hoe zit dat bij de mensen voor wie we onze projecten realiseren? Hoe kijken zij hier tegenaan?

 

Binnen of buiten de ring?
Het wonen voor middenklasse gezinnen in de stad staat volop in de publieke en wetenschappelijke belangstelling. De middenklasse gezinnen vinden steeds moeilijker een woning in de stad. Wat zijn die middenklasse gezinnen voor mensen en wat zijn hun specifieke wensen ten aanzien van woning en woonmilieu?

 

Me&We Millennial living
Deze publicatie bevat een onderzoek van AM Measure over millennials en toont de ervaring van AM met de doelgroep door het presenteren van zes in aanbouw en gerealiseerde projecten.