Referenties

Ronald van Wees, ontwikkelingsmanager Heilijgers Projectontwikkeling:
In 2012 zijn wij bij Heilijgers begonnen met het inschakelen van Measure als marktonderzoeker. Ons beleid is dat er voor elk project een gedegen marktonderzoek beschikbaar moet zijn. Via onze oud-directeur kwamen wij bij Measure uit, die deze club al goed kende. Mijn ervaringen met Measure zijn heel prettig. Op persoonlijk vlak klikt het goed en de rapportages zijn mijns inziens precies wat het moet zijn: een concreet, praktisch advies dat is onderbouwd met de benodigde onderzoeksgetallen, en vaak ook gelardeerd met referentiebeelden, plattegronden, alternatieve verkavelingen e.d.
De rapportages kennen een goede opbouw, zijn helder weergegeven en zijn erg prettig leesbaar. Ik merk dat de informatie over koopwoningen doorgaans gedetailleerder is dan over huurwoningen, maar dat zal zeker zijn redenen hebben. Wij gebruiken de rapportages voor onze visies, bij onderhandelingen met wederpartijen en voor investeringsaanvragen. Voorheen was een marktrapport doorgaans taaie kost, maar met de rapportages van Measure is dat verleden tijd. Ga zo door !


Anneke Jongerius, hoofd verkoop Synchroon Ontwikkelaars:
Sinds begin van het jaar heeft Synchroon de luxe om gebruik te mogen maken van de marktexpertise van Measure. We begonnen voorzichtig met een aanvraag. Eerst even de kat uit de boom kijken. Wat  willen ze allemaal weten? Willen wij die informatie wel geven? Wat ontvangen we als resultaat? Kunnen we hier wel wat mee? De ontvangen rapportage was heel duidelijk. Een goed marktbeeld, heldere overzichten en een  concreet advies. De rapportage werd  door de opsteller toegelicht waarmee het gevoel over de markt van zowel de ontwikkelaar als de betreffende verkoopmanager gevoed wordt. Daar kunnen we wat mee!
Inmiddels zijn de nodige onderzoeken verricht en zijn alle ontwikkelaars en verkoopmanagers van Synchroon enthousiast over deze samenwerking.


Jeffry Savelkoul, vastgoedontwikkelaar BAM Woningbouw Weert:
Voor een tender van de gemeente Meerssen moesten we een goed en uitgebreid beeld krijgen van de plaatselijke woningmarkt en de demografische gegevens van Meerssen om goed te kunnen bepalen in welk segment we gingen zitten en voor welke doelgroep en welke VON prijzen we zouden kunnen hanteren. Zo kwamen we vanzelfsprekend bij ons zusterbedrijf AM uit. Wat we kregen was een hele goede scan van de Meerssense woningmarkt en de bevolkingsontwikkeling van Meerssen, onderbouwd met cijfers, maar ook met een persoonlijke vertaling van de opsteller van het stuk, waardoor het niet alleen een opsomming van feiten werd, maar ook een stuk waar je in de praktijk iets mee kunt! Ondertussen heeft ook een collega van mij een Marktscan door AM laten maken en hij was ook zeer tevreden.