Over Anne van Mullem

In oktober 2015 ben ik begonnen als Marktanalist bij AM. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor woningmarktanalyses in met name de regio Zuid-West. Ik adviseer projectontwikkelaars over kansrijke en marktconforme woonmilieus, verkavelingen en woningtypes. Daarnaast fungeer ik als sparringspartner voor de ontwikkelaars binnen AM en vertaal mijn onderzoeksresultaten in een bruikbaar advies.

Bezoek Bajes Kwartier, wat een toffe plek!

Vorige week bezochten JOKAN (Jong Onroerend goed Knooppunt Arnhem Nijmegen) en VSAN (Vastgoed Sociëteit Arnhem Nijmegen) het Bajes Kwartier. Deze bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met AM en Alvast en stond in het teken van zowel de oude, de tijdelijke, als de toekomstige situatie van de Bijlmerbajes.

Alvast trapte de bijeenkomst af met een presentatie over het tijdelijke gebruik van de Bajes. Alvast biedt oplossingen in antikraak, bewaking en tijdelijke verhuur. Een zorgvuldige selectie van tijdelijke gebruikers zorgt voor de perfecte invulling van leegstaand vastgoed. Enkele tijdelijke gebruikers van de Bajes betreffen momenteel studentenhuisvesting, Escape Room, restaurant A Beautifull Mess, The Movement Hotel en Boksschool Bijlmerbajes.

Maarten Markus van AM volgde met zijn presentatie over het toekomstige Bajes Kwartier: een groene, gezonde en inspirerende nieuwe stadswijk. Het is de missie van AM om de impact van het Bajes Kwartier op het klimaat zo ver mogelijk te reduceren. Bajes Kwartier wil een proeftuin zijn voor duurzame energieopwekking, circulair materiaalgebruik en Healthy Urban Living. Zo ontwikkelt AM het Bajes Kwartier onder andere gasloos door middel van een thermisch grid op bodemwarmte en restwarmte uit een nabijgelegen datacenter, is het Bajes Kwartier Rainproof ontworpen en wordt in het plan rekening gehouden met het beperken en hergebruiken van afvalstromen.

Aansluitend volgde een indrukwekkende rondleiding door oud-cipiers vol bijzondere verhalen. JOKAN en VSAN kregen zo een exclusief inkijkje in de voormalige maffiapraktijken binnen de muren van de oude Bijlmerbajes.

Als afsluiting volgde een heerlijk diner in restaurant A Beautifull Mess. In dit restaurant krijgen mensen met een migratieachtergrond de kans om weer te participeren in de maatschappij via Refugee Company.

Kortom: absoluut een unieke bijeenkomst in de bekendste bajes van Nederland. JOKAN en VSAN kijken vol verwachting naar ontwikkeling van het toekomstige Bajes Kwartier door AM.

Foto’s: @Thom Kuipers

Klein wonen: de hype voorbij?

Tijdens de bijeenkomst Klein wonen van Platform31, RVO, Almere en het Woningbouwatelier is door verschillende partijen nader gekeken naar het belang van klein wonen in Nederland. Is dit alleen een hype of gaat het verder dan dat? Klein wonen doet zich in verschillende vormen voor:

  • Klein en met name betaalbaar wonen in de stad: Door de trek naar de stad en de toename van 1-persoonshuishoudens verandert de woonvraag in de stad. Er is een groeiende behoefte aan betaalbare woningen nabij het centrum van steden voor allerlei doelgroepen (zowel jong als oud!). Dit geldt met name voor de G4 (G5 inclusief Eindhoven) en de studentensteden met een historische binnenstad (Nijmegen, Leiden, etc.). Aan deze toenemende woonwens kan voldaan worden door kleine woningen met gedeelde voorzieningen te realiseren. Er moet gedacht worden vanuit de doelgroep. AM heeft deze behoefte al vroegtijdig opgepikt en verschillende projecten gerealiseerd zoals De Studio in Amsterdam-West en Villa Mokum. Ook is AM volop bezig met nieuwe projecten zoals Gustav op de Zuidas, Cruquis en De Lofts. Innovatieve woonconcepten zijn hierbij een must! Voor de realisatie van deze kleine binnenstedelijk woningen kan gedacht worden aan bijzondere locaties. Paul Lageschaar van Kühne Architecten heeft een aantal sprekende voorbeelden op verloren stukjes grond laten zien. Door de toenemende verstedelijking zal het op termijn noodzakelijk zijn om deze bijzondere locaties te benutten.
  • Tiny house movement: Dit is een andere vorm van klein wonen; het betreffen kleine, vaak zelfvoorzienende, huisjes met alles erop en eraan. Marjolein Jonker van Tiny House Nederland ziet het echt als een nieuwe woonvorm. Het zijn huisjes met een moderne architectuur met duurzame materialen en innovatieve technologie, die vanuit een duidelijke filosofie fulltime bewoond worden. Verschillende geïnteresseerden gaven tijdens de bijeenkomst Klein wonen aan al enige tijd aan het ‘ontspullen’ te zijn om op termijn ook een tiny house te kunnen betrekken. Ondanks dat de tiny house movement in opkomst is, betreft het wel een niche markt. Echter, het is zaak om ook deze woonwens te faciliteren. Tijdens de bijeenkomst werden 3 tiny houses op het EXPO-terrein onthuld.

Klein wonen, de hype voorbij? Zeker niet! Dit geldt met name voor de kleine betaalbare woningen in de grote steden. Hier zal in de toekomst meer en meer behoefte aan zijn.

Me&We Millennial Living 

De woningmarkt heeft zich de afgelopen tijd zeer dynamisch bewogen. Een terugval tijdens de crisis, maar inmiddels op veel plekken weer grote vraag. Zeker in de grote en middelgrote steden. Het is verleidelijk om te denken dat het ‘dus’ weer goed gaat. Wie zich in de woningmarkt verdiept, ziet dat er tussen vraag en aanbod nog een fikse discrepantie bestaat. Dé uitdaging voor de komende jaren zijn woningen die inspelen op de vergrijzing en woningen die haalbaar en betaalbaar zijn voor jongeren. Over die laatste doelgroep gaat dit boekje. We zetten de feiten op een rijtje. Wist u bijvoorbeeld dat de groep 25 tot 34-jarigen de grootste groeier zijn in onze steden de komende jaren? En in 2030 de grootste leeftijdsgroep in de G4 vormen? Als we tenminste de juiste woningen bouwen voor deze urban millennials. Bereikbare koop, maar vooral ook middeldure huur.

Deze publicatie bevat een onderzoek van AM Measure over millennials en toont de ervaring van AM met de doelgroep door het presenteren van zes in aanbouw en gerealiseerde projecten. Daarnaast lichten we de quickscan van AM toe. Een laagdrempelige toets die in korte duidelijkheid geeft of een (her)ontwikkeling van een locatie voor de huisvesting van millennials kansrijk en haalbaar is.

Bekijk hier het boekje:

I AM NEW: Anne van Mullem

AnneOp 1 oktober ben ik bij AM begonnen als Young Professional in de functie van marktanalist. Graag  stel ik mezelf even voor. Mijn naam is Anne van Mullem, ik ben 26 jaar en woon in het centrum van Arnhem.

Anderhalf jaar geleden heb ik mijn master Planologie met de specialisatie vastgoed- en grondmanagement afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik heb mijn afstudeerscriptie geschreven over zelforganisatie in relatie tot organische gebiedsontwikkeling. Hierbij had ik twee totaal verschillende gebiedsontwikkelingen geselecteerd (het Waalfront en project ‘Plant je vlag’ in de Waalsprong). De dynamiek en afwisseling bij deze projecten sprak mij erg aan, waardoor mijn voorkeur steeds meer uitging naar projectontwikkeling. Lees verder