Kom van dat gas af!

Kom van dat gas af! was de naam van het symposium dat 15 februari plaatsvond op de TU in Delft. Samen met Helma Born van Procap en Birgit Hopff van Stadsruim (samen actief in Balanshuis) heb ik het initiatief voor dit symposium genomen. Al snel hebben we de gemeente Delft opgezocht om te kijken of ook zij een rol wilde vervullen. Het resultaat was een meer dan druk bezocht symposium dat voor de gemeente Delft diende als aftrap voor hun energietransitie; Delft in 2050 aardgasvrij. Als insteek hebben we gekozen voor de benadering vanuit de bewoners; wat moet er gebeuren om bewustwording te creëren en welke gedragsverandering is nodig? De energietransitie heeft een effect op de manier waarop we leven, wonen en werken dus zowel professionals als bewoners krijgen ermee te maken. En uiteindelijk zijn de professionals ook bewoners.

Het programma was verdeeld in presentaties voor de pauze en een interactief deel na de pauze. Wethouder Stephan Brandligt presenteerde zijn aanvalsplan voor de transitie in de gemeente Delft en Maarten Markus (AM) en Tom Smeulders (Balanshuis) gaven een toelichting op het thema “Van de oude wereld naar de nieuwe wereld”. Maarten presenteerde de resultaten van het onderzoek dat AM heeft verricht onder belangstellenden in een nieuwbouwwoning (het klantenpanel van AM) en bewoners van de Schoemaker Plantage, de ontwikkeling van AM tegenover de TU met Nul op de Meter woningen. De belangrijkste conclusie is dat 93% van de consumenten kiest voor een aardgasloos huis. Tom Smeulders gaf inzicht in de problematiek van bewoners van bestaande woningen die zelf van het gas los willen. Wanneer is het juiste moment om dat te doen? Hoe krijg ik mijn huis energieneutraal? Wat heb ik daar voor over? Moet het allemaal in een keer of kan het ook stapsgewijs? Wat is praktisch uitvoerbaar en haalbaar vanuit bouwkundig oogpunt? Waar lopen deze mensen nog meer tegenaan en waar moeten ze op letten? Tom kan blijven vertellen over alle ervaringen die hij bij Balanshuis heeft opgedaan.

Het interactieve deel na de pauze kwam tot stand door een panel van drie deskundigen op het gebied van stroomversnelling. Aan de hand van drie stellingen deelden zij hun ervaring in het faciliteren van bewoners in hun reis naar verduurzaming. Het hele programma werd in goede banen geleid door dagvoorzitter Pelle Matla, journalist, docent en gespreksleider op het gebied van duurzaamheid. De zaal was goed gevuld, zowel met professionals van allerlei verschillende disciplines als bewoners van de gemeente Delft, omliggende plaatsen en van de Schoemaker Plantage. Hierdoor ontstond een levendige discussie waaruit bleek dat we er nog lang niet zijn. Er is nog heel veel onduidelijk zowel voor de bewoners als voor de professionals. De enige manier om stappen te maken in dit complexe vraagstuk is samenwerken en kennisuitwisseling.

Maaike Kaiser, binnen de gemeente Delft verantwoordelijk voor de energietransitie, gaf aan blij te zijn met de samenwerking waardoor we dit symposium met elkaar tot een succes hebben gemaakt. Kijk, daar krijg ik nu weer energie van; partijen verbinden om met elkaar een stap verder te komen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *