Middenklasse gezinnen in de stad

Measure is begonnen om naast haar reguliere woningmarktonderzoeken ten behoeve van projectontwikkeling ook omvangrijkere thematische onderzoeken naar maatschappelijke thema’s uit te voeren. Het eerste onderzoek in deze reeks Woningmarkt in Zicht gaat over de middenklasse gezinnen in Amsterdam. Dit onderzoek is tijdens de Provada aangeboden aan de wethouder van Amsterdam, Eric van der Burg.

We horen dat de middenklasse gezinnen het steeds moeilijker hebben om in Amsterdam een woning te vinden vanwege de sterk stijgende woningprijzen. Voor ons aanleiding om dieper in dit vraagstuk te duiken: wie zijn die middenklasse gezinnen eigenlijk? Hoe willen ze wonen en waar? En tegen welke problemen lopen ze aan in het vinden van woonruimte in Amsterdam. Lessen uit dit onderzoek worden meegenomen in de ontwikkeling van passende woningtypes voor deze gezinnen.

Middenklasse gezinnen hebben een bruto huishoudinkomen van € 35.000 – € 70.000 per jaar. Met een dergelijk inkomen ligt hun leencapaciteit tussen de € 165.000 en € 360.000. Bij de stijgende huizenprijzen in Amsterdam is het aanbod ontzettend krap: momenteel staan slechts ruim 500 woningen van > 50 m2 woonoppervlak met een vraagprijs tot €360.000 te koop.

We hebben vijftig middenklasse gezinnen in Amsterdam geïnterviewd. Het bleek dat er een groot verschil is tussen gezinnen met een meer stedelijk en cultureel georiënteerde levensstijl, die persé binnen de ring willen wonen en daarbij hun woonwensen sterk aanpassen. Vanwege de stijgende huizenprijzen wonen zij in steeds kleinere woningen en de kinderen passen zich aan aan die situatie. De minder stedelijk georiënteerde gezinnen stellen ruimte voor de kinderen in de woning en in de woonomgeving juist centraal in hun woon- en locatiekeuze. Zij kiezen juist vaker voor een woning buiten de ring. Voor de gezinnen binnen de ring is buiten de ring gevoelsmatig extreem ver. De gezinnen buiten de ring ervaren de stad juist nog steeds als heel dichtbij. De afstandsperceptie is dus ook sterk verschillend voor beide groepen.

AM denkt na over nieuwe woonconcepten voor gezinnen in de stad. In Rotterdam ontwikkelt AM het project Babel, met twee-laags gezinsappartementen in een woontoren. Voor de middenklasse gezinnen in Amsterdam kan gedacht worden aan compactere maar zeer efficiënte en flexibele appartementen, met een goede en veilige buitenruimte voor de kinderen. Door te komen met zulke slimme oplossingen blijft het mogelijk om voor gezinnen betaalbare woningen te realiseren en om in de stad te blijven wonen.

Wie meer wil lezen over het onderzoek kan hier terecht.

Het volgende thematische onderzoek staat reeds in de steigers. Dan zullen we inzoomen op de veranderende woonwensen van woonconsumenten met betrekking tot duurzame woningen en woonomgevingen. De overheid legt steeds strengere duurzaamheidseisen op en ook AM wil voorop lopen in haar duurzaamheidsambities. Maar hoe denken onze klanten daar eigenlijk over? Zijn de mensen zelf al zover? En hoe is dat, om te wonen in een echt duurzame woning? Volg het Measure-blog om op te hoogte te blijven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *