Groen, groener, groenst! De woonconsument stapt over op duurzaam wonen

Nu nieuwbouw steeds energiezuiniger wordt en nieuwbouwwoningen over korte tijd allemaal gasloos zijn, rijst bij AM de vraag: wat vindt de woonconsument nu eigenlijk van duurzaamheid in het algemeen en duurzaam wonen in het bijzonder? En kan je hier nog verschillen in ontdekken tussen verschillende typen mensen? Hoe kunnen ontwikkelaars de overgang naar duurzame woningen en woonomgevingen helpen vormgeven zodat huishoudens daar zo prettig mogelijk kunnen wonen?

Lees verder

Aan de slag als gebiedsmarketeer bij AM

Aan de slag als gebiedsmarketeer bij AM. Dat klinkt geweldig! En dat is het ook. Maar wat ga je dan precies doen? Ga dat maar eens uitleggen. Een poging:

AM beschikt als grote gebiedsontwikkelaar over sterke, conceptuele krachten die ik ga vertalen naar de juiste positionering en branding van een gebied. Met als doel het creëren van een betere waardepropositie op het gebied van o.a. plankwaliteit, sociale cohesie en financiën.  Voor AM bestaat gebiedsmarketing uit twee pijlers;gebiedscommunicatie en branding.

Lees verder

Consument kiest voor Duurzaam!

Klantonderzoek onder onze projecten wijst uit dat een meerderheid van onze belangstellenden een extra energiezuinige woning wilt en ook bereid is hier meer voor te willen betalen. Terry van Gend, Adviseur Customer Insights bij AM: “Deze resultaten laten een trendbreuk zien met het verleden, de consument lijkt meer bekend te zijn met duurzaam wonen”. Opvallend is dat deze trend niet beperkt is tot stedelijk gebied. Zowel op stedelijke als suburbane en landelijke woonlocaties laat de consument ons weten een voorkeur voor duurzamere woonconcepten te hebben. Lees verder

Middenklasse gezinnen in de stad

Measure is begonnen om naast haar reguliere woningmarktonderzoeken ten behoeve van projectontwikkeling ook omvangrijkere thematische onderzoeken naar maatschappelijke thema’s uit te voeren. Het eerste onderzoek in deze reeks Woningmarkt in Zicht gaat over de middenklasse gezinnen in Amsterdam. Dit onderzoek is tijdens de Provada aangeboden aan de wethouder van Amsterdam, Eric van der Burg.

We horen dat de middenklasse gezinnen het steeds moeilijker hebben om in Amsterdam een woning te vinden vanwege de sterk stijgende woningprijzen. Voor ons aanleiding om dieper in dit vraagstuk te duiken: wie zijn die middenklasse gezinnen eigenlijk? Hoe willen ze wonen en waar? En tegen welke problemen lopen ze aan in het vinden van woonruimte in Amsterdam. Lessen uit dit onderzoek worden meegenomen in de ontwikkeling van passende woningtypes voor deze gezinnen.

Middenklasse gezinnen hebben een bruto huishoudinkomen van € 35.000 – € 70.000 per jaar. Met een dergelijk inkomen ligt hun leencapaciteit tussen de € 165.000 en € 360.000. Bij de stijgende huizenprijzen in Amsterdam is het aanbod ontzettend krap: momenteel staan slechts ruim 500 woningen van > 50 m2 woonoppervlak met een vraagprijs tot €360.000 te koop.

We hebben vijftig middenklasse gezinnen in Amsterdam geïnterviewd. Het bleek dat er een groot verschil is tussen gezinnen met een meer stedelijk en cultureel georiënteerde levensstijl, die persé binnen de ring willen wonen en daarbij hun woonwensen sterk aanpassen. Vanwege de stijgende huizenprijzen wonen zij in steeds kleinere woningen en de kinderen passen zich aan aan die situatie. De minder stedelijk georiënteerde gezinnen stellen ruimte voor de kinderen in de woning en in de woonomgeving juist centraal in hun woon- en locatiekeuze. Zij kiezen juist vaker voor een woning buiten de ring. Voor de gezinnen binnen de ring is buiten de ring gevoelsmatig extreem ver. De gezinnen buiten de ring ervaren de stad juist nog steeds als heel dichtbij. De afstandsperceptie is dus ook sterk verschillend voor beide groepen.

AM denkt na over nieuwe woonconcepten voor gezinnen in de stad. In Rotterdam ontwikkelt AM het project Babel, met twee-laags gezinsappartementen in een woontoren. Voor de middenklasse gezinnen in Amsterdam kan gedacht worden aan compactere maar zeer efficiënte en flexibele appartementen, met een goede en veilige buitenruimte voor de kinderen. Door te komen met zulke slimme oplossingen blijft het mogelijk om voor gezinnen betaalbare woningen te realiseren en om in de stad te blijven wonen.

Wie meer wil lezen over het onderzoek kan hier terecht.

Het volgende thematische onderzoek staat reeds in de steigers. Dan zullen we inzoomen op de veranderende woonwensen van woonconsumenten met betrekking tot duurzame woningen en woonomgevingen. De overheid legt steeds strengere duurzaamheidseisen op en ook AM wil voorop lopen in haar duurzaamheidsambities. Maar hoe denken onze klanten daar eigenlijk over? Zijn de mensen zelf al zover? En hoe is dat, om te wonen in een echt duurzame woning? Volg het Measure-blog om op te hoogte te blijven!

Klein wonen: de hype voorbij?

Tijdens de bijeenkomst Klein wonen van Platform31, RVO, Almere en het Woningbouwatelier is door verschillende partijen nader gekeken naar het belang van klein wonen in Nederland. Is dit alleen een hype of gaat het verder dan dat? Klein wonen doet zich in verschillende vormen voor:

  • Klein en met name betaalbaar wonen in de stad: Door de trek naar de stad en de toename van 1-persoonshuishoudens verandert de woonvraag in de stad. Er is een groeiende behoefte aan betaalbare woningen nabij het centrum van steden voor allerlei doelgroepen (zowel jong als oud!). Dit geldt met name voor de G4 (G5 inclusief Eindhoven) en de studentensteden met een historische binnenstad (Nijmegen, Leiden, etc.). Aan deze toenemende woonwens kan voldaan worden door kleine woningen met gedeelde voorzieningen te realiseren. Er moet gedacht worden vanuit de doelgroep. AM heeft deze behoefte al vroegtijdig opgepikt en verschillende projecten gerealiseerd zoals De Studio in Amsterdam-West en Villa Mokum. Ook is AM volop bezig met nieuwe projecten zoals Gustav op de Zuidas, Cruquis en De Lofts. Innovatieve woonconcepten zijn hierbij een must! Voor de realisatie van deze kleine binnenstedelijk woningen kan gedacht worden aan bijzondere locaties. Paul Lageschaar van Kühne Architecten heeft een aantal sprekende voorbeelden op verloren stukjes grond laten zien. Door de toenemende verstedelijking zal het op termijn noodzakelijk zijn om deze bijzondere locaties te benutten.
  • Tiny house movement: Dit is een andere vorm van klein wonen; het betreffen kleine, vaak zelfvoorzienende, huisjes met alles erop en eraan. Marjolein Jonker van Tiny House Nederland ziet het echt als een nieuwe woonvorm. Het zijn huisjes met een moderne architectuur met duurzame materialen en innovatieve technologie, die vanuit een duidelijke filosofie fulltime bewoond worden. Verschillende geïnteresseerden gaven tijdens de bijeenkomst Klein wonen aan al enige tijd aan het ‘ontspullen’ te zijn om op termijn ook een tiny house te kunnen betrekken. Ondanks dat de tiny house movement in opkomst is, betreft het wel een niche markt. Echter, het is zaak om ook deze woonwens te faciliteren. Tijdens de bijeenkomst werden 3 tiny houses op het EXPO-terrein onthuld.

Klein wonen, de hype voorbij? Zeker niet! Dit geldt met name voor de kleine betaalbare woningen in de grote steden. Hier zal in de toekomst meer en meer behoefte aan zijn.

AM scoort bovengemiddeld op klanttevredenheid

“Edwin Groot, directeur SKB: AM toont voorbeeldgedrag in klanttevredenheidsonderzoek”

De klanttevredenheid van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM scoort boven het gemiddelde van de markt. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van de Stichting Klantgericht Bouwen onder seriematige nieuwbouw. Er zijn ruim honderd bouwondernemingen aangesloten bij Stichting Klantgericht Bouwen. AM is als enige ontwikkelaar betrokken omdat het bedrijf een sterke focus heeft op customer excellence. Klanttevredenheid is een goede indicator daarvan. Lees verder

Me&We Millennial Living 

De woningmarkt heeft zich de afgelopen tijd zeer dynamisch bewogen. Een terugval tijdens de crisis, maar inmiddels op veel plekken weer grote vraag. Zeker in de grote en middelgrote steden. Het is verleidelijk om te denken dat het ‘dus’ weer goed gaat. Wie zich in de woningmarkt verdiept, ziet dat er tussen vraag en aanbod nog een fikse discrepantie bestaat. Dé uitdaging voor de komende jaren zijn woningen die inspelen op de vergrijzing en woningen die haalbaar en betaalbaar zijn voor jongeren. Over die laatste doelgroep gaat dit boekje. We zetten de feiten op een rijtje. Wist u bijvoorbeeld dat de groep 25 tot 34-jarigen de grootste groeier zijn in onze steden de komende jaren? En in 2030 de grootste leeftijdsgroep in de G4 vormen? Als we tenminste de juiste woningen bouwen voor deze urban millennials. Bereikbare koop, maar vooral ook middeldure huur.

Deze publicatie bevat een onderzoek van AM Measure over millennials en toont de ervaring van AM met de doelgroep door het presenteren van zes in aanbouw en gerealiseerde projecten. Daarnaast lichten we de quickscan van AM toe. Een laagdrempelige toets die in korte duidelijkheid geeft of een (her)ontwikkeling van een locatie voor de huisvesting van millennials kansrijk en haalbaar is.

Bekijk hier het boekje: