Crowdsourcing

AM vindt het belangrijk om consumenten te betrekken bij het ontwikkelproces. Door de woonwensen van potentiële klanten in beeld te brengen kunnen de juiste woonmilieus en de juiste woningtypes worden ontwikkeld, zodat er een meerwaarde wordt gecreëerd en de ontwikkeling precies aansluit bij de wensen in de markt. Daarnaast zullen de belangstellenden zich, door de input die ze geleverd hebben, verbonden voelen met het project.

Het betrekken van ‘de crowd’ bij de ontwikkeling wordt crowdsouring genoemd. Hierdoor weten we daadwerkelijk wat het participerende deel van de doelgroep denkt en wat hun wensen zijn, zonder zelf aannames te doen.

Middels enquêtes vragen wij belangstellenden, naast een aantal intakevragen (o.a. n.a.w. en huidige woon- en gezinssituatie), naar hun wensen. Dit kan in verschillende fasen van de ontwikkeling, elk met zijn eigen vragen/onderwerpen.

Onderwerpen in de diverse stadia van crowdsourcing kunnen zijn:

  • Woonmilieu
  • Openbare ruimte
  • Parkeren
  • Voorzieningen
  • Mobiliteit
  • Programma van eisen (woningtype, prijsniveau, m2, (slaap)kamers, indeling etc.)
  • Afwerkingsniveau
  • Verkavelingsvarianten
  • Duurzaamheidsniveau
  • Doelgroep