Leefstijlenonderzoek

AM hecht veel waarde aan het vraaggericht ontwikkelen, waarbij de beoogde doelgroep een centrale positie inneemt. Om deze doelgroep goed voor ogen te hebben zijn zowel sociaal-demografische gegevens (leeftijd, gezinsfase, opleiding, sociale klasse) als psychografische kenmerken van belang. Dit laatste noemen we de leefstijl van mensen.

Wat voor type mensen zijn het? Hoe staan zij in het leven? Welke waarden en normen vinden zij belangrijk?

Het interessante is dat mensen dezelfde sociaal-demografische kenmerken kunnen hebben, maar op grond van hun leefstijl toch heel anders tegen bepaalde zaken aan kunnen kijken. De ene persoon is immers de andere niet. De een wil in een modern appartement in het levendige centrum van een grote stad wonen en de andere wil liever al samen wonen in een traditionele eengezinswoning in een groene, dorpse omgeving.

We maken gebruik van het BSR-model van SAMR met vier leefstijlen:

  • Rode leefstijl: vrijheid – vitaliteit – eigenzinnig – creatief – lichaam/geest – ontplooiing
  • Blauwe leefstijl: comfort – luxe – rationeel – carrière – efficiënt – onafhankelijk
  • Gele leefstijl: harmonie – gezelligheid – sociaal contact – gezinsleven – open – evenwichtig
  • Groene leefstijl: zekerheid – geborgenheid – kalm – warmte – eigen kring – besloten

Bij voorkeur wordt de leefstijl-analyse in een vroegtijdig stadium van het project uitgevoerd en is een onderdeel van de marktanalyse. Inzicht in de leefstijl van potentiële bewoners geeft inzicht in de woonvoorkeuren. Leefstijl-analyse draagt bij aan het woonconcept, programma van eisen, communicatie en marketing.