Marktanalyse

De marktanalyse is een woningmarktonderzoek dat door projectontwikkelaars in de verschillende stadia van het ontwikkeltraject wordt gebruikt. Zo wordt de marktanalyse o.a. gebruikt om een kansrijk Programma van Eisen op te stellen, de doelgroep en een haalbaar prijsniveau te bepalen en de afzetsnelheid in te schatten. Ook wordt er zo nodig advies gegeven over de optimalisatie van de verkaveling en/of plattegronden. Vlak voor start verkoop wordt vaak nog een prijsupdate gevraagd om de koopsommen definitief te kunnen bepalen, rekening houdende met een aanvaardbaar afzetrisico. De marktanalyse levert daarmee een concreet, praktisch en onafhankelijk advies.

Het advies is gebaseerd op een analyse van data die wij zelf in huis hebben: de voornaamste bronnen zijn NVM aanbod- en transactiegegevens en data van het CBS, Kadaster en ABF. Daarnaast maken wij zo nodig een analyse van beleidsstukken zoals ontwikkelingsvisies en stedebouwkundige plannen.