Positioneringsworkshop

Een positioneringsworkshop is een werkbijeenkomst waarin we in een vroegtijdig stadium met elkaar richting en identiteit aan een nieuwbouwgebied of -project geven. Als iedereen de gewenste identiteit omarmt dan zal dit het ontwikkelproces versnellen, de neuzen staan immers dezelfde kant op en er is een gedragen toetsingskader. Deze workshop wordt met name ingezet bij grotere (gebieds-)ontwikkelingen. Maar ook bij projecten waar veel stakeholders met verschillende belangen betrokken zijn. De gezamenlijk gedragen richting kan ook helpen bij bestemmingsplanwijzigingen of de aanvraag van een omgevingsvergunning. De workshop kan gehouden worden met het tenderteam, projectteam of in een grotere groep met alle stakeholders.

Bestaande randvoorwaarden en onderzoeksinzichten vormen het kader van waaruit we werken. Met behulp van opdrachten leren we elkaar, de gevoeligheden en ieders visie beter kennen. Er heerst een informele en open sfeer. Er wordt gewerkt van abstract naar concreet en van gebied naar woning. In de workshop maken we gebruik van het leefstijlenmodel.

Lucia Meerema, projectontwikkelaar AM
‘’De workshop is heel waardevol geweest om onze startpositie te bepalen. We hebben onze doelgroep(en) nu veel beter in beeld. Het was ook mooi om met uiteenlopende vakmensen (van landschapsarchitect tot makelaar) toe te werken naar een gezamenlijk gedragen concept. Het heeft veel inzicht gegeven en was ontzettend leuk om te doen. Als we dit vast weten te houden, weet ik zeker dat we daarvan gaan profiteren.’’