Waarom wil de ene jongere wel Friends Wonen en de andere niet?

AM houdt nauwlettend de veranderingen in de maatschappij in de gaten en speelt hier adequaat op in. Het vernieuwende woonconcept ‘Friends Wonen’ voor een specifieke jongere doelgroep is hier een mooi voorbeeld van. AM maakt gebruik van het BSR-leefstijlenmodel om de doelgroep nog scherper te duiden dan alleen sociaal-demografische kenmerken. In de reacties op het Friends concept zie je duidelijke verschillen tussen de verschillende typen jongeren. Zo zie je maar weer: ‘de ene jongere is de andere niet’. In dit blog vertel ik meer over Friends Wonen en de verschillen in de woonambities van jongeren.

Lees verder

Gemeenten positief over vraaggestuurd ontwikkelen, maar beperkt in flexibiliteit

Onderzoek onder lokale overheden naar kijk op gestandaardiseerde producten en crowdsourcing

beeld Reality Check AheadValerie van Laarhoven heeft bij Measure haar afstudeeronderzoek voltooid en is daarmee afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam voor Techniek. Valerie heeft voor Measure onderzoek gedaan naar de gemeentelijk kijk op de inzet van AM op enerzijds het vraaggestuurd ontwikkelen d.m.v. crowdsourcing en anderzijds de gemeentelijke opinie t.a.v. het  aanbodgerichte ontwikkelen d.m.v. de inzet van gestandaardiseerde producten, zoals de Smart Collectie van AM.  Door interviews bij een 16-tal gemeenten is achterhaald wat de valkuilen en voorwaarden van acceptatie zijn van de toepassing van gestandaardiseerde producten en de toepassing van de uitkomsten van het crowdsourcen. De consumentenwens hoeft immers niet altijd te stroken met de gemeentelijke uitgangspunten t.a.v. bijvoorbeeld stedenbouw of grondwaarde en ook een gestandaardiseerd product hoeft niet altijd op de steun van Welstand te rekenen, ook al is dit door de consument de aangegeven gewenste woning. Lees verder

Inventariseren woonwensen voor nieuw woonplan Waalsprong Nijmegen

AM heeft het initiatief genomen woonconsumenten vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling van Groot-Oosterhout, een nieuw woonplan in de Waalsprong in Nijmegen. Met de gemeente zijn, na de ontvlechting van de grondexploitatiemaatschappij, afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van de Waalsprong. AM blijft als planontwikkelaar actief betrokken bij het uitbreidingsplan ten noorden van Nijmegen en zet zich in binnen de gestelde kaders plannen te ontwikkelen die in alle opzichten voldoen aan de regionale marktvraag. Lees verder

Woonomgeving naar wens van de klant

Een woon- en leefomgeving realiseren van hoge kwaliteit terwijl de markt onder druk staat, is niet eenvoudig. Toch blijft dat het streven van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM regio Utrecht bij de realisatie van de nieuwe wijk Haarzicht. “Maximale waarde is alleen te realiseren als je vanaf het begin met kopers en andere belanghebbenden samen optrekt”, meent ontwikkelingsmanager Hugo Nijhoff. Lees verder

AM start dialoog met woonconsumenten voor ontwikkeling Kraanbolwerk in Zwolle

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM geeft Zwollenaren de gelegenheid mee te denken over de ontwikkeling van het Kraanbolwerk in de Zwolse binnenstad. Woensdag 29 februari vindt hiervoor de eerste bijeenkomst plaats van het  klantenpanel, dat bestaat uit inwoners van Zwolle die hebben aangegeven mee te willen denken over de invulling van Kraanbolwerk. Mede op basis van de dialoog met deze groep mensen kan AM in de planontwikkeling rekening houden met de wensen van de toekomstige bewoners Lees verder

AM benut crowdsourcing voor ontwikkeling landgoed Ursulinen in Bergen

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM biedt belangstellenden de gelegenheid mee te denken over het ontwerp van het plan Merici op het landgoed Ursulinen in Bergen (N-H). Via een webenquête kunnen belangstellenden hun woonwensen kenbaar maken, zodat zowel de planopzet als de woningontwerpen zoveel mogelijk kunnen worden afgestemd op de vraag. De planning is het definitieve ontwerp voor Merici Bergen in 2012 af te ronden.

Lees verder

Crowdsourcing in projectontwikkeling

Sinds de crisis wil de hele branche de klant (eindelijk) weer centraal stellen in het ontwikkelingsproces. Helaas zijn we vaak niet in staat om fatsoenlijk te communiceren met de woonconsument en willen we de toekomstige klanten niet te veel in onze keuken laten kijken.

Bij AM waren we ook aan het kijken hoe we de consument eerder in het ontwikkelingsproces kunnen gaan betrekken. De eerste gedachten waren uiteraard weer vrij klassiek: panels, enquêtes, discussiëren op een forum. Gelukkig klopte op dat moment een enthousiaste student Bedrijfskunde bij ons aan om een paar stappen verder te gaan. Lees verder